Benvenuti nel profumato mondo FM Group Benvenuto nel profumato mondo FM Group
    Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
28. června 2022 ..:: Home ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
Navigace stránek

 
Prohlášení o soukromí
 
   

FMGroup Opportunità Profumata se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web FMGroup Opportunità Profumata a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu FMGroup Opportunità Profumata souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

FMGroup Opportunità Profumata shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. FMGroup Opportunità Profumata také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na FMGroup Opportunità Profumata automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou FMGroup Opportunità Profumata využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu FMGroup Opportunità Profumata.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu FMGroup Opportunità Profumata, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: FMGroup Opportunità Profumata nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

FMGroup Opportunità Profumata doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na FMGroup Opportunità Profumata. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. FMGroup Opportunità Profumata nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo FMGroup Opportunità Profumata a rodinu webů FMGroup Opportunità Profumata.

Použití osobních informací

FMGroup Opportunità Profumata shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu FMGroup Opportunità Profumata a k poskytování služeb, o které jste požádali. FMGroup Opportunità Profumata také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z FMGroup Opportunità Profumata a jeho přidružených částí. FMGroup Opportunità Profumata vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. FMGroup Opportunità Profumata neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. FMGroup Opportunità Profumata Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc FMGroup Opportunità Profumata může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb FMGroup Opportunità Profumata a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

FMGroup Opportunità Profumata nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

FMGroup Opportunità Profumata udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu FMGroup Opportunità Profumata za účelem zjištění, jaké služby FMGroup Opportunità Profumata jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům FMGroup Opportunità Profumata, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web FMGroup Opportunità Profumata prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící FMGroup Opportunità Profumata nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku FMGroup Opportunità Profumata a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů FMGroup Opportunità Profumata nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web FMGroup Opportunità Profumata používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky FMGroup Opportunità Profumata nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti FMGroup Opportunità Profumata, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb FMGroup Opportunità Profumata nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

FMGroup Opportunità Profumata zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. FMGroup Opportunità Profumata uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

FMGroup Opportunità Profumata vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se FMGroup Opportunità Profumata nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte FMGroup Opportunità Profumata na adrese catiabrizi@viralteam.com. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.

 
 
Copyright (c) 2000-2020   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2022 by DotNetNuke Corporation